Viimeisimmät artikkelit

Search here:

Artikkelit

Etusivu > Vanhenemisen esto (anti-aging) ja solusuoja  > Anti-aging: Elämänlaatu ikääntyessä

Ubikinolilla on tärkeä rooli ikääntyessämme. Tutkimukset osoittavat, millainen hyöty sillä voi olla ikääntymisestä johtuvien sairauksien ehkäisyssä.

Japanilaisella Okinawan saariryhmällä asuu enemmän satavuotiaita kuin missään muualla maailmassa. 1,3 miljoonasta siellä asuvasta ihmisestä yli 900 on satavuotiaita ja vanhempia. Arvo on jopa japanilaisten keskuudessa ainutlaatuinen, vaikka heillä on maailmanlaajuisesti arvioituna keskimääräistä korkeampi eliniänodote. Ennusteiden mukaan Japanin ikääntymisaste tulee kasvamaan vuonna 2060 40 prosenttiin (65-vuotiaiden tai sitä vanhempien ihmisten lukumäärän suhde 15–64-vuotiaiden lukumäärään). Myös EU:ssa tämä arvo tulee kasvamaan vuoteen 2060 mennessä 27,8 prosentista noin 50 prosenttiin. Samalla, kun ikääntyneiden määrä kasvaa, kasvaa myös halu laadukkaaseen elämään vanhuksena. Tämän vuoksi ubikinoli onkin yhä enemmän tieteen ja tutkimuksen keskipisteessä. Koentsyymi Q10:n bioaktiivinen muoto paljastaa anti-aging-ominaisuutensa monissa tutkimuksissa.

Energian tuoja

Hapettunut koentsyymi Q10 ja pelkistetty ubikinoli ovat solujen voimalaitosten, mitokondrioiden hengitysketjussa adenosiinitrifosfaatin (ATP) valmistukseen tarvittavia välttämättömiä elektroninsiirtäjiä. Yli 95 % energiasta vapautetaan ubikinolin avulla. Sydämen, aivojen ja lihasten kaltaiset elimet tarvitsevat paljon energiaa ja ovat siksi riippuvaisia suuresta määrästä ubikinolia. Jos sitä puuttuu, solun energiantuotanto heikkenee. Puute voi ilmetä erilaisina vaivoina, kuten huonontuneena kestävyytenä, väsymyksenä, lihasvaivoina, heikentyneenä immuunipuolustuksena sekä nopeutuneena ikääntymisprosessina.

Keho voi itse tuottaa ubikinolia. Tuotanto kuitenkin laskee kun ihminen ikääntyy, eli noin 30-vuotiaasta alkaen, sekä joidenkin sairauksien tai lääkkeiden seurauksena. Tavallinen ravinto voi kattaa keskimäärin vain kymmenen prosenttia päivittäisestä tarpeesta. Riittävään määrään tulisi syödä esimerkiksi 60 avokadoa päivässä. Tällöin ravintolisä auttaa. Ubikinoli sopii paremmin ravintolisäksi kuin koentsyymi Q10, sillä kehon ei tarvitse ensin muuttaa sitä toiseen muotoon, vaan keho voi imeyttää sen kaksi tai jopa neljä kertaa paremmin.

Elämänlaadun parantuminen

Aivan kuten Okinawan saariryhmä myös Kamijima, 700 kilometriä Tokiosta lähteen, on superiäkkäiden koti. Väestölaskennan mukaan ikääntymisaste vuonna 2010 oli siellä 37,7 %. Kaupunki on valittu pitkittäistutkimukseen, jossa tutkitaan ubikinolin vaikutusta anti-aging-ravintolisänä. Tutkimukseen osallistui 124 asukasta (ikähaarukka 22–86). Jokainen heistä sai päivittäin 100–120 mg ubikinolia 6–12 kuukauden aikana. Tutkijat mittasivat tutkimuksen alussa ja lopussa ubikinolitason veren seerumissa, sekä osallistujien subjektiivisen elämänlaadun kokemuksen (kysymyspohjaan perustuvien QOL-pisteiden pohjalta).

Tuloksena oli, että naisilla elinvoimaa, fyysisiä toimintoja, sosiaalista toimintakykyä ja psyykkistä terveyttä koskevat pisteet nousivat merkittävästi. Erityisesti osallistuijilla, joilla oli matala tai keskitason ubikinolipitoisuus, fyysiset QOL-pisteet paranivat selvästi. Miehillä puolestaan ei voitu nähdä merkittäviä muutoksia, mikä voidaan selittää muun muassa heidän valmiiksi korkeilla ubikinolipitoisuuksillaan ja QOL-pisteillä jo ennen tutkimuksen alkua.

Suurin osa tällaisista tutkimuksista on tehty ihmisille, joilla on jo aikaisempia sairauksia. Tämä tutkimus on ensimmäinen kattava pitkittäistutkimus, joka tutkii ubikinolin vaikutusta terveiden ihmisten elämänlaatuun. Tällaisilla tutkimuksilla tulee olemaan merkitystä tulevaisuudessa, kun kehitetään ennaltaehkäiseviä strategioita.

Ubikinoli antioksidanttina

Paitsi että ubikinoli tuottaa meille energiaa, se on myös ainoa kehon itsensä tuottama rasvaliukoinen antioksidantti. Se edistää solukalvojen joustavuutta ja suojaa niitä vapaaradikaalien aiheuttamilta vaurioilta. Tämä suoja on tärkeä sisemmälle mitokondriokalvolle, sillä energiantuotannon aikana kalvolla on paljon reaktiivisia happiyhdisteitä. Oksidatiivistet vauriot ja häiriöiden kerääntyminen mitokondrioihin ovat keskeisessä roolissa kehon ikääntymisessä ja monien sairauksien kehityksessä.

Ikääntymisprosesseja vastaan

solujen voimalaitosten, mitokondrioiden hapetusstressi vaikuttaa olevan osallisena myös kuulon heikkenemiseen iän myötä. Saksan kuulovammaisten liiton mukaan 60–69-vuotiaista noin joka kolmannella on kuulovamma. Yli 70-vuotiailla kuulovamma on jopa joka toisella. Hapetusvauriot voivat johtaa erilaisten biokemiallisten prosessien kautta sisäkorvan hiussolujen kuolemiseen.

Ubikinolin antioksidatiiviset ominaisuudet toimivat Naganon Shinshu-yliopiston tutkijoiden työn perustana. He tutkivat ihmisen ikääntymisprosesseja, ja ubikinolin vaikutusta ikääntymisen myötä muuttuviin aineenvaihduntaprosesseihin. Ikääntyminen on monimutkainen ilmiö, joka riippuu geneettisistä ja patologisista tekijöistä sekä ympäristötekijöistä. Nimenomaan tähän kehitetyn testausmallin avulla tutkijat voivat tutkia ikääntymisprosessia ja saada nopeasti tuloksia, joista on hyötyä ihmisille.

Tutkijat saivat selville, että ubikinoli voi parantaa mitokondrioiden toimintaa tiettyjen sirtuiinien korkeamman geenien ilmenemisen sekä solujen sisäisten reseptorien kautta. Ne hidastivat ikääntymistä ja ikäkuulon etenemistä. Ubikinoli vaikutti myös iän myötä heikkenevään mitokondrioiden toimintaan ja lukumäärään positiivisesti. Kun verrattiin plaseboa, koentsyymi Q10:tä ja ubikinolia, huomattiin myös, että ubikinolin vaikutus oli näistä paras. Ubikinoliravintolisä johti tutkimuksissa selvästi keski-iän ikääntymisen merkkien vähenemiseen. Koentsyymi Q10 ei ollut yhtä tehokas kuin ubikinoli. Tulokset vastaavat espanjalaisen tutkijaryhmän tuloksia, jotka osoittivat, että ubikinoli on paremmin biologisesti hyödynnettävissä. Kudokset voivat ottaa ubikinolin vastaan paremmin kuin hapettuneen koentsyymi Q10:n.

Vaikutus hermostoon ja silmiin

Ubikinoli antoi paljon lupaavia tuloksia kognitiivisten toimintojen osalta. Se voi parantaa muistia ja oppimiskykyä, ja jopa hidastaa hermostoa rappeuttavien sairauksien, kuten Parkinsonin taudin tai Alzheimerin taudin etenemistä jo niiden alkuvaiheessa. Ubikinoli on myös tärkeä aine silmien terveydelle. Verkkokalvo on erittäin altis vapaaradikaaleille, siksi siinä on suuria määriä antioksidantteja, kuten C- ja E-vitamiineja. Ubikinoli kierrättää verkkokalvon vitamiineja ja suojaa sitä hapettumiselta ja estää sokereiden sitoutumista proteiineihin. 

Näkymät

Jotta löydökset voitaisiin vahvistaa, ja niistä voitaisiin tehdä hoitosuosituksia ja suunnitella uusia hoitomahdollisuuksia, useammille potilaille tehtävät lisätutkimukset ja pitkittäistutkimukset ovat tarpeen. Alustavasti voidaan kuitenkin sanoa, että ennaltaehkäisevän ubikinolin käyttö on järkevää 30. ikävuodesta alkaen. Luontainen ubikinoli on lisäksi erittäin hyvin tutkittu, eikä sillä ole minkäänlaisia sivuvaikutuksia.

Uwe Gröber

Hivenaineiden asiantuntija Uwe Gröber kertoo ubikinolista
Uwe Gröber on Essenin Hivenainelääketieteellisen Akatemian perustaja ja johtaja. Hän on myös kirjoittanut yksin tai yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa lukuisia julkaisuja. Farmaseutiikan alalla harjoittamansa lääketieteellisen ja tieteellisen konsultointityönsä ohella hän jatko- ja täydennyskouluttaa apteekkareita, lääkäreitä ja ravintotieteilijötä. 

Mitä eroja ubikinolilla ja koentsyymi Q10:llä on?
UG: Koentsyymi Q10, jota nimitetään myös ubikinoniksi, on aineen oksidoitunut muoto. Pelkistetty muoto, ubikinoli, on paremmin solujen hyödynnettävissä. Suosittelemme aina ubikinolia akatemiamme potilaille ja Münchenin syöpäklinikan potilaille. Ubikinolivalmisteet on usein emulgoitu fosfolipidimatriisiin, jolloin ne on helpompi ottaa vastaan. Kun tarkastelen laatua ja käytettävyyttä solujen kannalta, suosin aina ubikinolia, vaikka se on vähän kalliimpaa.

Milloin voi syntyä ubikinolin puutos ja millaisia seurauksia sillä on?
UG: Kaikki kehon toiminnot liittyvät ubikinoliin. Jokainen solumme tarvitsee tätä rasvaliukoista antioksidanttia. Monissa tutkimuksissa on huomattu, että vanhemmilla ihmisillä ubikinolipitoisuus kudoksissa ja elimissä on pienempi kuin nuoremmilla ihmisillä. Erityisesti tämä koskee haimaa, sydänlihasta ja kateenkorvaa, joka on immuunijärjestelmämme ”koulu”. Myös sydänlääkkeet, joita määrätään usein korkeaan kolesteroliin, voivat johtaa puutokseen ja lisätä ubikinolin tarvetta. On suositeltavaa, että vanhemmat ihmiset ottaisivat yleisesti ubikinolitäydennystä, koska tarvetta on vaikea kattaa pelkästään ruokavaliolla. Myös urheilijat sekä diabeteksesta, sydänsairauksista, lihasvaivoista, syöpäsairauksista, migreenistä tai Parkinsonin taudista kärsivät voivat hyötyä ubikinolista. 

Millaista päiväannosta suosittelet?
UG: Ottaisin 1–2 mg ubikinolia painokiloa kohti päivittäin. Terapeuttisesti käytettynä päiväannos on suurempi, 3–10 mg painokiloa kohti. Esimerkiksi 70 kg painava, sydänsairaudesta kärsivä henkilö voisi hyvinkin ottaa 200–400 mg ubikinolia päivässä.