Viimeisimmät artikkelit

Search here:

Vanhenemisen esto (anti-aging) ja solusuoja

Etusivu > Vanhenemisen esto (anti-aging) ja solusuoja

Ubikinolilla on tärkeä rooli ikääntyessämme. Tutkimukset osoittavat, millainen hyöty sillä voi olla ikääntymisestä johtuvien sairauksien ehkäisyssä. Japanilaisella Okinawan saariryhmällä asuu enemmän satavuotiaita kuin missään muualla maailmassa. 1,3 miljoonasta siellä asuvasta ihmisestä yli 900 on satavuotiaita ja vanhempia. Arvo on jopa japanilaisten keskuudessa ainutlaatuinen, vaikka heillä on maailmanlaajuisesti arvioituna keskimääräistä korkeampi eliniänodote. Ennusteiden mukaan Japanin ikääntymisaste tulee kasvamaan vuonna 2060 40 prosenttiin (65-vuotiaiden tai sitä vanhempien ihmisten lukumäärän suhde 15–64-vuotiaiden lukumäärään). Myös EU:ssa tämä arvo tulee kasvamaan vuoteen 2060 mennessä 27,8 prosentista noin...

Kielin Christian-Albrechts-yliopiston tutkijat ovat arvioineet, että korkea ubikinolipitoisuus voi suojata hapetusstressin aiheuttamilta vaurioilta proteiinien ja geenien ilmenemisen tasolla. Koska ubikinoli on voimakas antioksidantti, se voi vähentää hapetusstressiä. Tutkimuksen (1) tavoite oli tutkia koentsyymi Q10:n hapetus-pelkistysreaktion ja maksaentsyymi GGT:n aktiivisuuden välistä yhteyttä veriseerumissa. Toisaalta ubikinoliravintolisän vaikutukset GGT-arvoon tulisi dokumentoida. Tutkijat analysoivat tutkimuksessa koentsyymi Q10:n hapetus-pelkistysreaktion 416 terveeltä tutkittavalta. Tuloksena oli, että mitä matalampi ubikinolin prosentuaalinen osuus koentsyymi Q10:n kokonaispitoisuudesta oli, sitä korkeammat GGT-arvot olivat veriseerumissa. Miten voimakas yhteys on, riippuu kuitenkin sukupuolesta:...

Monet naiset käyttävät hivenaineita ja vitamiineja pysyäkseen pitkään terveinä, ollakseen fyysisesti ja psyykkisesti tasapainoisia, ja pärjätäkseen paremmin stressitilanteissa. Erilaisten mikroravinteiden tarve muuttuu naisilla elämän eri vaiheissa. Varsinkin raskauden ja imetyksen aikana, sekä vaihdevuosina tarve on selvästi korkeampi. Odottaville ja tuleville äideille Lasta toivovien naisten tulisi varmistaa, että he saavat koko ajan riittävästi kaikkia ravintoaineita. Puutokset voivat heikentää hedelmällisyyttä. Foolihapon, D-vitamiinin ja raudan ohella ubikinolilla on tärkeä rooli. Erityisesti raskauden ensimmäiset viikot ovat erittäin rasittavia keholle, koska koko aineenvaihdunta muuttuu uuteen järjestykseen. Muutokseen...

Koentsyymi Q10:n aktiivinen muoto voi tukea ikäihmisten terveyttä monella tavalla. Kaikista meistä joskus tulee vanhoja, vaikka emme sitä haluaisikaan. Suurin haaste on vanheta terveenä. Tasapainoinen ruokavalio, säännöllinen liikunta ja henkiset virikkeet vaikuttavat olennaisesti, ja myös ubikinolilla on tärkeä rooli. Solujen energiantuotannon käynnistäjä Ubikinolia on kehomme jokaisessa solussa, ja se on hyvän suorituskyvyn edellytys. Sydän, aivot, lihakset ja koko kehomme on riippuvainen tästä energiasta, jotta se voisi toimia ja pysyä suorituskykyisenä. Nuoret, terveet ja monipuolista ravintoa nauttivat henkilöt tuottavat itse tarpeeksi ubikinolia. Heidän kehonsa...