Viimeisimmät artikkelit

Search here:

Artikkelit

Etusivu > Sydänterveys ja kolesteroli  > Ensiapu sydämelle

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan sydän- ja verisuonisairaudet ovat yleisin kuolinsyy maailmassa. Amerikkalainen sydänasiantuntija, professori Peter Langsjoen tutkii ubikinoliravintolisää sisältävän hoidon vaikutuksia sydämen vajaatoiminnasta kärsivillä potilailla.

Potilaiden sydän ei enää pysty pumppaamaan riittävää määrää verta kehon läpi, eikä kyseisillä potilailla ole hyvää suorituskykyä. Heillä näkyvät väsymyksen, uupumuksen ja hengenahdistuksen merkit jo pienenkin rasituksen yhteydessä. Lääkäri Peter Langsjoen on harjoittanut lähes 30 vuotta ei-invasiivista kardiologiaa Teksasissa. Hänen erikoisalaansa on sydämen vajaatoiminta. Hän on käyttänyt koentsyymi Q10:tä ja ubikinolia yhdessä sydämen toiminnan parantamiseen 1980-luvulta alkaen yhtenä ensimmäisistä lääkäreistä. Useat tutkimustulokset osoittavat, että hoidossa annettu ubikinoli on potilaille tärkeää.

Ravintolisät: ei ainoastaan hyviä, vaan ehdottomia

Sydänlihaksessa on kehon suurin ubikinolipitoisuus. Kun koentsyymi Q10 -pitoisuus laskee ikääntymisen, sairauksien, lääkkeiden käytön tai stressin seurauksena, myös sydämen energiantuotanto laskee. Sydämen vajaatoiminnasta kärsivillä ihmisillä onkin aina voitu havaita myös koentsyymi Q10:n puute veressä, ja puutteen vakavuus korreloi sydämen vajaatoiminnan vakavuuden kanssa. Energianpuute vaikuttaa sydämen toimintaan, ja heikko sydän puolestaan tuottaa puutteellisesti energiaa.

Tutkimukset ovat vahvistaneet, että kohdennettu ubikinoliravintolisä tuottaa parempia tuloksia kuin koentsyymi Q10. Tohtori Langsjoen antoi seitsemälle sydämen vajaatoiminnasta kärsivälle potilaalle (NYHA-luokka IV) ensin 150–600 mg koentsyymi Q10:tä päivittäin. Sen jälkeen päivittäinen ubikinoliannos muutettiin 450–900 mg:aan. Näin koentsyymi Q10-pitoisuuden keskiarvot verenplasmassa paranivat kolmin- tai jopa viisinkertaisesti ja sydämen pumppausvoima lisääntyi keskimäärin 22 prosentista 39 prosenttiin. Viidellä seitsemästä potilaasta NYHA-luokka (New York Heart Association Heart Failure Classification) parani olennaisesti yhden, kahden tai jopa kolme astetta.

Jatkotutkimuksessa Langsjoen antoi 23:lle NYHA II- ja III-luokkien potilaalle ubikinolia perinteisen koentsyymi Q10:n sijaan. Vaikka ubikinolia annettiin 50 mg vähemmän kuin aikaisemmin annettua koentsyymi Q10:tä (384 mg:n sijaan annettiin 334 mg), koentsyymi Q10 -pitoisuus plasmassa lähes kaksinkertaistui (2,9 mg/l:sta 5,3 mg/l:aan) ja NYHA-luokitus parani 2,5:stä 1,6:een.

Parempia tuloksia ubikinolilla

Ubikinoliravintolisä on turvallinen, eikä sillä ole minkäänlaisia sivuvaikutuksia. Siksi ubikinolia voidaan käyttää kaikissa sydämen vajaatoiminnan NYHA-luokituksissa. Nimenomaan NYHA III- ja NYHA IV -luokkien vaikeassa sydämen vajaatoiminnassa ubikinoli toimii nopeammin kuin perinteinen koentsyymi Q10. Tämä johtuu siitä, että keho voi ottaa ubikinolin vastaan kaksi tai jopa neljä kertaa paremmin.

Aktiivisen muotonsa vuoksi ubikinoli voidaan ottaa suoraan elimistön käyttöön, kun taas koentsyymi Q10 tulee ensin muuntaa ubikinoliksi. Tutkimuksissa on osoitettu, että ubikinolilla voidaan saavuttaa selvästi korkeampi koentsyymi Q10 -pitoisuus veressä. Ihanteellisen ja hoidollisesti vaikuttavan ubikinolitason tulisi olla yli 3,5 mg/l. Vaikeasta sydämen vajaatoiminnasta kärsivät potilaat (NYHA III ja IV) saavuttavat tällaiset arvot käytännössä ainoastaan ubikinolia nauttimalla, koska perinteinen koentsyymi Q10 ei riitä.

Pitkällä aikavälillä ubikinolilla voi olla muita epäsuoria vaikutuksia sydänverenkierron riskitekijöihin:

  • LDL:n hapettumisen vähentyminen (Mohr 1992)
  • kolesterolisynteesin vähentyminen (Schmelzer 2009)
  • LDL-kolesterolipitoisuuden laskeminen (Schmelzer 2011)
  • positiivinen vaikutus verisuonten endoteeleihin ja verenvirtaukseen (Gao 2012)
  • verenpaineen laskeminen (Rosenfeldt 2005 ja 2007, Langsjoen 2009)
  • tulehduksia estävä vaikutus (Schmelzer 2011)