Viimeisimmät artikkelit

Search here:

Artikkelit

Etusivu > Sydänterveys ja kolesteroli  > Ubikinolihoito voi laskea sydämen vajaatoiminnasta johtuvaa kuolleisuutta selvästi

Pitkäaikaistutkimus todistaa ubikinolihoidon vaikuttavuuden

Hiljattain julkaistu pitkäaikaistutkimus osoittaa, että ubikinolia on pitkään aliarvioitu lääkkeenä. 420:lle vaikeasta sydämen vajaatoiminnasta kärsivälle potilaalle tehty tutkimus osoittaa, että ubikinoniravintolisä voi lähes puolittaa kuolleisuuden.

Kaksi vuotta kestäneen tutkimuksen aikana tutkimukseen osallistuneiden oireet, suorituskyky ja elämänlaatu paranivat. MACE-riski (Major Adverse Cardiovascular Events) laski suhteellisesti yli 40 %:lla. Vastaavat veriplasma-arvot voidaan saavuttaa jopa helpommin ubikinolilla, ubikinonin aktiivisella ja paremmin biologisesti hyödynnettävissä olevalla muodolla.

Yleisesti ottaen sydämen vajaatoiminnasta kärsivien potilaiden terveydentilaa voidaan parantaa huomattavasti, jos ubikinonipitoisuus plasmassa nousee vähintään 4 mg/ml:aan. Tällaiset arvot voidaan saavuttaa helpommin ubikinolilla. Ubikinoli on ubikinonin tai koentsyymi Q10:n aktiivinen muoto, ja se on elintärkeä kehon omalle energiantuotannolle. Vitamiininkaltainen hivenaine toimii solujen voimalaitosten, eli mitokondrioiden hengitysketjussa elektroninsiirtäjänä.

Elimet, jotka tarvitsevat paljon energiaa, kuten sydän, tarvitsevat paljon ubikinolia. Luontainen ubikinoli on heti biologisesti hyödynnettävissä ja toimii nopeasti, kun taas ubikinoni tai koentsyymi Q10 tulee ensin muuttaa kehossa ubikinoliksi. Koska kehon oma ubikinolin tuotanto laskee iän myötä, myös ubikinolipitoisuus sydämessä laskee ja sydämen energian tuotantokyky laskee.

40-vuotiaalla on noin 30 % vähemmän ubikinolia sydänlihaksessaan kuin 20-vuotiaalla. Ubikinolin puute sydämessä ja plasmassa on riskitekijä sydänverenkierron sairauksien syntymiselle. Ubikinolin puutteen vakavuusaste korreloi sydämen vajaatoiminnan vakavuuden kanssa. Lukuisat tutkimustulokset ovat osoittaneet, että ubikinoliravintolisä hoidossa on järkevää. Sydämen vajaatoiminnasta kärsiville potilaille suositellaan vähintään 300 mg:n päivittäistä annosta ubikinolia.

Sydämen vajaatoiminnasta kärsiviä potilaita, jotka joutuvat lisäksi ottamaan statiineja laskeakseen kolesteroliarvojaan, asia koskee entistä enemmän. Kolesterolin ja ubikinolin muodostumisvaiheet nimittäin ovat osittain identtisiä, ja statiinit ehkäisevät myös kehon omaa ubikinonin synteesiä. Monet statiineja käyttävät potilaat valittavat vastaavista sivuvaikutuksista, kuten väsymyksestä ja lihasvaivoista. Ubikinoliravintolisä voi poistaa puutostilat ja monissa tapauksissa selvästi parantaa vaivoja.

Potilailla ei usein ole tietoa ubikinolipitoisuuden vaikutuksesta. Lääkäreillä ja apteekeilla on tässä tärkeä tehtävä: he voivat kertoa statiinihoidon ja ubikinolin puutoksen välisestä yhteydestä ja siten lisätä tietoisuutta asiasta.