Viimeisimmät artikkelit

Search here:

Artikkelit

Etusivu > Vanhenemisen esto (anti-aging) ja solusuoja  > Ubikinoli voi vähentää hapetusstressiä

Kielin Christian-Albrechts-yliopiston tutkijat ovat arvioineet, että korkea ubikinolipitoisuus voi suojata hapetusstressin aiheuttamilta vaurioilta proteiinien ja geenien ilmenemisen tasolla. Koska ubikinoli on voimakas antioksidantti, se voi vähentää hapetusstressiä. Tutkimuksen (1) tavoite oli tutkia koentsyymi Q10:n hapetus-pelkistysreaktion ja maksaentsyymi GGT:n aktiivisuuden välistä yhteyttä veriseerumissa. Toisaalta ubikinoliravintolisän vaikutukset GGT-arvoon tulisi dokumentoida.

Tutkijat analysoivat tutkimuksessa koentsyymi Q10:n hapetus-pelkistysreaktion 416 terveeltä tutkittavalta. Tuloksena oli, että mitä matalampi ubikinolin prosentuaalinen osuus koentsyymi Q10:n kokonaispitoisuudesta oli, sitä korkeammat GGT-arvot olivat veriseerumissa. Miten voimakas yhteys on, riippuu kuitenkin sukupuolesta: miehillä ilmiö oli voimakkaammin huomattavissa kuin naisilla. Toisessa vaiheessa 21–48-vuotiasta 53 tervettä miestä sai ubikinolia 150 mg päivittäin kahden viikon ajan. Ennen ravintolisän saamista ja sen jälkeen tutkittavilta koehenkilöiltä otettiin verikokeet.

Tutkittavien koentsyymi Q10 -kokonaispitoisuus plasmassa oli yli nelinkertaistanut lisäravintovaiheen jälkeen. Lisäksi ubikinolin nauttiminen johti merkittävään GGT-arvojen vähenemiseen (20,49 U/l:sta 17,79 U/l:aan). Muihin maksaentsyymeihin ubikinoli ei vaikuttanut.

Hapetusstressi voi vahingoittaa muun muassa rasvasoluja, proteiineja ja DNA:ta. Arvellaan, että nämä prosessit ovat osallisina sairauksien synnyssä ja ikääntymisprosesseissa. Tämän tutkimukset tiedot tarjoavat hyvän lähtökohdan jatkotutkimuksille, ja ne voivat edistää uusien hoitokeinojen kehittämistä.